irichc     Fecha  8/12/2004 15:13 
Sistema: Windows XP

Admin: Borrar mensaje La verdad es Dios
Mensaje
"car vos sots aquell don nex e brolla veritat a nosaltres".

"enans, Sènyer, infinidament e eternal fos ver, e serets axí verament ver, que null temps no fo ni será en vos nulla cosa contraria de ver".

"On així, Sènyer, com a la vostra veritat devem atribuir e comparar tota noblea e tota vertut e tota bonea per raó de sa fermetat e de sa durabletat".

"Piadós Senyor! Per so es la vostra veritat en major veritat que nulla de les altres, car la vostra veritat eternalment es en esser actual, e no en potencial, segons que es la nostra veritat, qui en un temps es en esser potencial, e en altre en actual".

"Per so car a la veritat qui es en nos es aúda privació denant, per assò la nostra veritat e la nostra falsetat sacompanyen e sajusten en nostre esser, e som en un temps en veritat e en altre en falsetat: e tot aquest camiament nos vé per raó de la privacio e de la falsetat, qui son semblants en natura e concordats a destruiment de veritat".

"Ah Deus loat, magnificat, temut, amat! Vos sots vera veritat en totes vostres obres; e en tota vostra essencia no ha nulla autra cosa si no veritat. E per so car vos sots veritat, volets que veritat sia via e carrera per la qual hom pervenga a vos: car no sería covinent cosa que vos fossets veritat, e les vies per que hom pervenría a la vostra gloria fossen fora de veritat".


Ramon Llull. Llibre de contemplació en Déu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


Respuestas (1)Volver al foro

Responder


Nombre
E-Mail
Asunto
Web
Notificar por e-mail respuestas.
Mensaje