Mensaje enviado por:


Borrar Mensaje Pena do Mouro,   

email 
www 

Fecha  12/08/2010 21:09
  • Host: No mostrado/ Not shown
  • IP: No mostrado/ Not shown
  • Navegador: Internet Explorer 8.x
  • S.O.: Windows XP


Cazadores Pena do Mouro, solicita a segregación de . do M.V.M.C. de Laxo, Becerral, Faquís y de Rao

Mensaje
Consellería do Medio Rural. XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERIA DO MEDIO RURAL. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. D. Francisco Díaz Calvo, presidente da Sociedade de Cazadores Pena do Mouro, solicita a segregación de 112 hás. do M.V.M.C. de Laxo, (Concello de Navia de Suarna), pertencentes ao tecor O Acebal (LU-10226), e de 2 parcelas de 0,64 hás. da comunidade do M.V.M.C. de Becerral, (Concello de Navia de Suarna) pertencente ao tecor O Becerral (LU-10225). As anteriores parcelas, xunto con 56 hás. de terreos de M.V.M.C. de Faquís, 552 hás. de terreos de M.V.M.C. de Rao e 2 hás. de varias parcelas de particulares da parroquia de Rao, todas elas situadas no terreo cinexético común de Rao no Concello de Navia serán ampliadas ao tecor societario Pena do Mouro que aumentaría a superficie en 1.018 hás. O que se fai público, para xeral coñecemento, co fi n de que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo DUN MES, dende a súa publicación no BOP. Lugo, 2 de xuño de 2010.- O Xefe de Servizo, Luís. González Vázquez. B.O.P. de Lugo Núm. 155 - Viernes, 9 de Julio de 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Volver al foro

ResponderNombre / Nick
EMail
Subject / Titulo
Link a tu Web
Recibir un email
     cuando mi mensaje sea contestado

Mensaje